E-Teknik 30år Guld

Om oss

Vi hjälper dig hela vägen

E-Teknik har en flexibel och lätt organisation där alla känner ansvar och där vi alla arbetar mot gemensamma mål. Slutresultatet för dig som kund är det allra viktigaste för oss. Är du nöjd så stärker det oss, leder till nya kundrelationer och breddar vår marknad.

Vad kan vi göra för dig?

E-Teknik har en mycket bred kompetens som täcker in allt som har med fönster att göra. 

Alla år i branschen har gett oss kunskaper och erfarenheter som gör att vi alltid kan hjälpa dig som kund till att få ut bästa möjliga slutresultat både vad det gäller materialval, utfört arbete och totalekonomi i ditt projekt. 

Oavsett om det handlar om en villafastighet med ett fåtal fönster eller ett större objekt med hundratals fönster.

Mer än 30 år i branschen

E-Teknik grundades 1993 av nuvarande ägaren Magnus Eklöf och har ända sedan starten arbetat heltid med att leverera och installera fönster med bästa kvalité.

Alla år i branschen har gett oss kunskaper och erfarenheter som gör att vi alltid kan hjälpa dig som kund till att få ut bästa möjliga slutresultat både vad det gäller materialval, utfört arbete och totalekonomi i ditt projekt. Varmt välkommen till oss på E-Teknik.